chmura
chmura
chmura
chmura
chmura
chmura

Kronika przedszkolna


Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia powinni złożyć w przedszkolu OŚWIADCZENIE WOLI do dnia 29 marca 2021r. do godz. 15. Niezłożenie ww. oświadczenia będzie skutkowało skreśleniem z lity przyjętych. Druki są dostępne do pobrania w przedszkolu lub na stronie: www.ps22.pl