chmura
chmura
chmura
chmura
chmura
chmura

Kronika przedszkolna


Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/202

      Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 22 w Białymstoku informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2020r. do godz. 15.00 zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie w/w list na drzwiach wejściowych w siedzibie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.

W tym samym miejscu znajdziecie Państwo wzór oświadczenia potwierdzającego wolę uczęszczania do przedszkola, które po wypełnieniu należy złożyć w przedszkolu.

Ważne!!! Termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia):

od 23 kwietnia 2020r. do 28 kwietnia 2020r. do godz. 15.00.