chmura
chmura
chmura
chmura
chmura
chmura

Kronika przedszkolna


Do 20 maja(środa) do godz. 15.00 należy złożyć deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami.

Rodzice zobowiązani są do wypełnia deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniem w dniach 15-20 maja 2020r. (do godz. 15.00) i dostarczenie ich do przedszkola. Przyjmowanie w/w dokumentów w przedszkolu w godzinach pracy przedszkola.  Prosimy o włożenie niezbędnych do przyjęcia do przedszkola dokumentów do jednej koperty/koszulki.

 Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionej deklaracji wraz z oświadczeniami na adres e-mail naszego przedszkola: ps22@um.bialystok.pl  Dostarczenie oryginału dokumentów odbędzie się wówczas podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do placówki.

Warto też pamiętać, że rodzice po 24 maja 2020r. nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. 

Należy pamiętać, że dziecko będzie przebywało w grupie łączonej, pod opieką nauczyciela, niekoniecznie będącego wychowawcą dziecka.