chmura
chmura
chmura
chmura
chmura
chmura

Kronika przedszkolna


featured image

UWAGA RODZICE DZIECI KONTYNUUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Informujemy, iż zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), deklaracje kontynuacji składa się w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego czyli w terminie do 29 marca 2017 r.